Khôi phục tùy chọn GPU Scaling Options trong ATI Catalyst Control Center

Standard

Tùy chọn này có tác dụng rất quan trọng trong việc… chơi game, mà cụ thể là AOE J

Với các màn hình wide hiện nay, khi chơi 1 số game cũ có tỉ lệ 4:3, sẽ dẫn đến hiện tượng bị dãn hình (cái từ “dãn” không rõ là “d” hay “gi” nữa). Việc giãn hình này, thứ nhất là nó xấu, thứ hai là nó ảnh hưởng đến các thao tác trong game (do căn chỉnh khoảng cách không còn chính xác). ATI CCC cho phép bật tắt chế độ giãn hình này qua Graphics > Desktops & Displays > Chuột phải vào màn hình cần thiết lập và chọn Configure…:

 

 

Trong hình trên, tùy chọn này đã bị vô hiệu hóa. Lý do, là vì độ phân giải của màn hình đang được đặt ở mức chuẩn, do đó việc giãn hay không cũng không có ý nghĩa gì. Để khôi phục, ta cần đặt độ phân giải về một giá trị xấu xí nào đó, mà trong trường hợp của mình là 1024×768 chẳng hạn. Thực hiện thông qua Graphics > Desktops Properties (hoặc Windows luôn cũng được X_X):

 

 

Apply xong, chịu khó một chút, lại trở về chốn xưa, lúc này đã có thể chọn được rồi:

 

 

Tốt nhất là chọn Centered, vì mình thử chọn Preserve Aspect Ratio thấy không được 😀 Chọn xong thì lại đặt độ phân giải về như cũ, thiết lập về kéo giãn màn hình vẫn được đảm bảo J

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s