[MV] Cầu Nguyện – Halen ft Rainie

Standard

Thấy có vài người nói rằng clip này đạo ý tưởng của bài nào đó bên Hàn, cơ mà theo mình biết thì Halen từng chém VD thật, từng vào tù thật… Bài này đã lâu rồi, chỉ có clip là mới thôi. Những mảnh đời có thể vài phần giống nhau, chẳng sao, chưa kể có cái là thực, có cái lại chỉ là ảo, hơn kém không dễ gì mà so.

Comment trên Youtube:

a halen có lẽ là 1 rapper mìh thấy rất thích và hâm mộ 🙂 My idol.ảnh vào tù rồi ảnh ra ảnh đậu đại học:)rồi làm thầy giáo dậy vật lý 🙂 h lại rap 🙂 chúc a thành côg nhé:)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s