Hiển thị khóa registry trong RegEdit

Standard

http://stackoverflow.com/questions/137182/how-to-launch-windows-regedit-with-certain-path

Cách đây, không nhớ là vài năm hay vài tháng, chắc là vài năm, có biết đến một phần mềm, của người Việt. Cũng không nhớ phần mềm đó nó để làm gì, nhưng nhớ câu nói của tác giả, đại ý là: Về việc hiển thị khóa registry trong RegEdit, thì anh là người tiên phong ở VN (hay ở thế giới gì gì đó). Cũng gọi là có chút hứng thú.

Nay trong lúc rảnh rỗi, lọ mọ google coi mấy cái command line của regedit xem có gì hay ho không, tìm được một giải pháp cho vấn đề này. Viết lại coi như lưu trữ.

Nguyên tắc của hướng đi này, đó là dựa vào đặc điểm của regedit: mỗi khi khởi động, nó hiển thị khóa cuối cùng được chọn ở lần sử dụng trước đó. Khóa này được lưu ở địa chỉ:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit\LastKey

8-2-2012 13-47-38

Đơn giản là ta sẽ gán khóa cần mở cho biến này (nhớ thêm Computer\ ở đầu), sau đó chạy tiến trình regedit. Nhược điểm là nếu regedit đang chạy, thì không thực hiện được, do bạn này chơi kiểu single instance.

Hết bài!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s