VFW Shortcut Cleaner 0.12.2.24

Standard

  • Sửa lỗi kiểm tra cập nhật khi không có kết nối internet.
  • Thêm tùy chọn tìm kiếm tự động trong các thư mục: Desktop, Start Menu, Most Recent Used Documents.
  • Tự động lưu thiết lập của người dùng (tùy chọn tìm kiếm, đường dẫn thư mục).

 

Thông tin chi tiết và download…

6 thoughts on “VFW Shortcut Cleaner 0.12.2.24

    • Giờ bác thử tạo 1 thư mục trên desktop, quăng 1 cái shortcut vô đó, gỡ bỏ soft của cái shortcut vừa quăng, quét lại coi sao xD

  1. ý em là quét 1 lần là sạch, lần 2 thì mới báo nothing found, so I have nothing to do T_T 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s