Khắc phục lỗi cài đặt IIS 6 Metabase and IIS 6 configuration compatibility

Standard

http://forums.iis.net/p/1148581/1866381.aspx

Cái này có lẽ là thằng MS có vấn đề, vì mình cài lại win rồi cài ngay cái này mà vẫn không được, lỗi thì không rõ ràng. Search thì có nhiều ý kiến liên quan, làm theo cách sau thấy được, viết lại coi như lưu trữ:

1. Kích hoạt tài khoản Administrator

  • Chạy cmd với quyền admin.
  • Thực thi net user administrator /active:yes.
  • Đăng xuất và đăng nhập vào tài khoản Admin.

2. Mở thư mục C:\ProgramData\Microsoft\Crypto\RSA, chọn hiện file ẩn.

  • Đặt quyền truy cập thư mục MachineKeys đối với tài khoản AdministratorsSYSTEMFull control. Giữ mục Include inheritable permissions bỏ chọn (mặc định).

3. Cài đặt Windows Process Activation Service (WPAS)

  • Chạy cmd với quyền admin.
  • Thực thi start /w pkgmgr /uu:IIS-WebServerRole;WAS-WindowsActivationService.
  • Cài đặt WPAS cùng toàn bộ các thành phần con của nó thông qua  Turn Windows features on or off.

4. Cài đặt những cái mà trước khi làm các bước trên thì nó bị lỗi 🙂

P.S: Do hướng dẫn bản gốc không nói rõ rằng từ bước 3 trở đi thì làm ở bên tài khoản admin hay tài khoản thường, nên mình cũng không chắc về vấn đề này. Cá nhân mình thì làm bước 3 + 4 bên admin, sau đó qua bên tài khoản thường, kiểm tra toàn bộ những thành phần đã từng cài, cái nào thiếu thì cài lại (ví dụ như ASP.NET là phải cài lại).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s