Tuổi Thơ Một Lần Nữa – Linh Lam

Standard

Giờ đây muốn có những giây phút thực sự đáng giá khi nghe nhạc mà không còn đọc lyrics nữa. Nhắm mắt và tưởng tượng đủ mọi điều…

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s