Bảo vệ email trong Thunderbird

Standard

Với thunderbird (không dùng cái khác nên không rõ), email đã được lưu về máy thì ai cũng có thể đọc được, không đăng nhập cũng đọc được. Nhiều người thử đặt Master Password nhưng rồi thấy rằng nếu cancel cái yêu cầu nhập password, Thunderbird vẫn cho ta tiếp tục sử dụng bình thường. Dù sao thì, việc để người ta thấy email của mình, hay chat log Y!M là không hay cho lắm. Đặt pass cho win cũng là một giải pháp, nhưng bạn bè ở đó, không lẽ có việc ra ngoài lại Windows + L, nghe có vẻ tù tội 😐

May thay là Thunderbird có một chức năng, mà khi kích hoạt thì sẽ yêu cầu Master Password mỗi khi truy cập nội dung email 🙂

 

Vào Options > thẻ Advanced > thẻ General > Config Editor… > I’ll will be careful, I promise! > tìm mail.password_protect_local_cache > chuyển thành true.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s