[Lyric] Gọi Kỷ Niệm – Halen, Asa

Standard

Một dự định xuất hiện từ lâu, và cuối cùng thì mình cũng đã làm được.

Vượt trên tất cả những bài rap mình từng nghe, đây chính là bài hay nhất!

P.S: Xem tại trang của Youtube để đạt chất lượng tốt nhất (hoặc chọn Full Screen + 720p cũng được :”>).

One thought on “[Lyric] Gọi Kỷ Niệm – Halen, Asa

  1. Pingback: URL

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s