Debug ứng dụng trên AppFog

Standard

So với Heroku thì bạn AppFog này hỗ trợ PHP tốt hơn, dù thấy thiên hạ bảo gì đó liên quan đến việc tự build 1 bản PHP cho Heroku nhưng cũng không tìm hiểu rõ lắm, vì dù sao nhu cầu cũng được đáp ứng rồi.

Tuy nói hỗ trợ tốt, nhưng vẫn có thể có tí khác biệt, dẫn đến nhiều khi chạy trên localhost thì ok mà hễ upload là trắng xóa. Trắng mới khổ, chẳng có tí manh mối nào.

Cũng lại một lần nữa nghe thiên hạ đồn đại về vấn đề tunnel, nhưng xem chừng chỉ là đối với các dịch vụ (kiểu MySQL này nọ).

Không phải là vô vọng, vì AppFog có cung cấp cho ta câu lệnh logs:

af logs <tên_ứng_dụng>

Ví dụ kết quả có thể thấy được như sau:

[Wed Jan 09 23:00:01 2013] [error] [client 10.7.42.186] PHP Parse error:  syntax error, unexpected '[' in /mnt/var/vcap.local/dea/apps/<*hidden*>/app/utils.php on line 175

Để rồi dò vô trong code thì chỉ là một câu lệnh hết sức “bình thường” =.=

$d = intval(explode("/", $value)[0]);

Sẵn lười biếng, chẳng thèm tìm hiểu nữa, đoán là tại lệch phiên bản PHP. Tách ra là xong.
___
Hơi mất công so với debug trên localhost, cơ mà có còn hơn không ~(*.*)~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s