[Câu chuyện tình tôi] Cập nhật ngày 22/01/2013

Standard

Đã bổ sung tùy chọn về số lượng bạn bè mà bạn muốn xếp hạng.
Có thể là 19, 96 (không phải 69), 300 hoặc tất cả.

Nếu bạn không thấy ai đó trong danh sách, thì đơn giản là vì họ chưa từng like/comment đối với những bài viết bạn từng đăng.

Have fun 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s