“Rain… anh đã về đây… anh về đây…”

Standard

Và tao lại về, về với những ngày nắng và mây

Vài nốt nhạc cũ vẫn còn vương trên bàn tay.

Suốt cuộc đời, đi đi rồi lại về về

Tình yêu bao ngày vẫn còn lê thê

Mệt mỏi, bước chân giờ đã lề mề

Đầy ê chề nhưng vẫn còn chưa hết đam mê

Khi tao đi, gót chân tao mang theo ký ức…

Rong ruổi quanh năm vẫn là phí sức!

Đi đâu, khi nhà là đây?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s