Đôi Khi – Kaisoul, ZinNine

Standard

Cầm bút viết lên như một lời trăn trối nhưng mà bắt đầu viết từ đâu?

Cho tôi thêm một phút hoặc ba mươi giây cũng được… để nhớ lại từ đầu

Người ta nói rằng là trước khi chết, tất cả ký ức sẽ tràn về

Nhưng sao trong tôi chẳng nhớ được gì hết, chỉ ngoài một lời thề…

… lời thề rằng trọn cuộc đời này, tôi chỉ mãi mãi yêu mình em!

Và khi hơi thở tắt lịm dần, là lúc chứng minh cho em xem

Và… sau ngày mai, khi biến mất tôi sẽ là gì đây?

Là sương, là gió, là cỏ, là hoa… hay… chỉ là làn mây?

Tôi không muốn là những thứ đó, tôi chỉ muốn là mảnh đất thôi!

Được ôm, được gần, được nuôi nấng một đồng thảo nguyên đang đâm chồi…

 

Bài này ngày xưa nghe không biết chán, đúng chất tự kỷ đầy bâng quơ và sâu sắc :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s